Naar bruine gordel

Oefenprogramma blauwe gordel (2 de Kyu)


OPGELET : al het voorgaande moet gekend blijven !

Dit is het programma dat een blauwe gordel moet kennen voor het behalen van de bruine gordel. (1ste KYU)

Minimum 15 jaar worden in het lopende kalender jaar


ALGEMEEN

Kennis van het verloop van wedstrijden : poule, lijn en uitschakeling met herkansing.
Kennis van het wedstrijdreglement.


UKEMI of valtechnieken en KATA


NAGE-WAZA of werptechnieken


KATAME-WAZA of controletechnieken


KATAME-WAZA voor +14 jaar


SHIME-WAZA of verwurgingen


KANSETSU-WAZA of armklemmen