Gedragscodes

Onze judoclub wil een voorbeeldclub zijn met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals deze bepalingen worden weergegeven in het decreet Gezond en Ethisch Sporten van 20 december 2013. Met het opstellen en invoeren van de gedragscode willen we een algemeen engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club. De club zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter gerespecteerd wordt.

1. Algemene gedragsregels voor alle doelgroepen 

2. Specifieke gedragsregels 

2.1 Clubbestuurder 

2.2 Trainers/coaches 

2.3 Judoka’s 

2.4 Ouders

2.5 Toeschouwers