Naar groene gordel

Oefenprogramma oranje gordel (4 de Kyu)


OPGELET : al het voorgaande moet gekend blijven !

Dit is het programma dat een oranje gordel moet kennen voor het behalen van de groene gordel.(3de KYU)

1e groen streepje: 30 lessen - 1 worp - 1 houdgreep
2e groen streepje: 30 lessen -  2 worpen - 2 houdgrepen
3e groen streepje: 30 lessen -  3 worpen - 3 houdgrepen
Groene gordel*:  40 lessen - 4 worpen - alle houdgrepen
(* minimum 11 jaar worden in het lopende kalender jaar)
voor pupillen en miniemen kunnen aan wedstrijden deelnemen


ALGEMEEN


UKEMI of valtechnieken en KATA


NAGE-WAZA of werptechnieken


KATAME-WAZA of controletechnieken


KATAME-WAZA voor +14 jaar


SHIME-WAZA of verwurgingen


KANSETSU-WAZA of armklemmen