Naar oranje gordel

Oefenprogramma gele gordel (5 de Kyu)


OPGELET : al het voorgaande moet gekend blijven !

Dit is het programma dat een gele gordel moet kennen voor het behalen van de oranje gordel. (4de KYU)

1e oranje streepje: 25 lessen  - 1 worp - 1 houdgreep
2e oranje streepje: 25 lessen - 2 worpen - 2 houdgrepen
3e oranje streepje: 25 lessen  - 3 worpen - 3 houdgrepen
Oranje gordel*: 30 lessen -  3 worpen - 3 houdgrepen
(*minimum 7 jaar worden in het lopende kalenderjaar)


ALGEMEEN


UKEMI of valtechnieken


NAGE-WAZA of werptechnieken


KATAME-WAZA of controletechnieken