API

Onze API (Aanspreek Persoon Integriteit) wordt hieronder vermeld met zijn contactgegevens. Gebruik bij voorkeur email, in dringende gevallen is hij ook telefonisch beschikbaar. 

Wat?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. 

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij Judoclub Heusden of Judoclub Zolder kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen. 

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 


Wat doet de API niet? 

Hoe gaat de API te werk?

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hen bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van de betrokken jeugdwerkgroepen. 

API Augustin Smeets